NL

18mm architecten / 18MM
regeneratief ontwerp / toegankelijkheid / zorg / gezondheid

ALGEMEEN / ARCHITECTUUR: connect@18mm.be
SAMENWERKING / AANVRAAG : inquiry@18mm.be 

ENG

18mm architecten / 18MM
regenerative design / accessibility / care / health

GENERAL / ARCHITECTURE: connect@18mm.be
COLLABORATION / INQUIRY : inquiry@18mm.be